Aydınlatma Metni

Anasayfa\ Aydınlatma Metni

İSBİKE Aydınlatma Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında İSPARK İstanbul Otopark İşletmeleri Tic. A.Ş. (İSPARK), veri sorumlusu sıfatıyla ve kanunda yer alan ilkeler doğrultusunda gerçek kişilerin kişisel verilerini işlemektedir.

Bir İSPARK Projesi olan İSBIKE "Akıllı Bisiklet Paylaşım Sistemi" uygulaması kapsamında; sistem kullanıcılarının bizzat kendileri tarafından asgari kimlik bilgileri, iletişim bilgileri ve cinsiyet bilgileri, İSBIKE mobil uygulamaları, web uygulamaları ve kioskları aracılığıyla, ilgili İSPARK Müdürlüklerine iletilmektedir.

İlgili İSPARK Müdürlükleri, bu verileri, bisikletlerin güvenliği, bisikletlere ve sisteme zarar verilmesi durumunda kiralayan kişilere geri dönüş yapılabilmesi ve zararın tazmin edilebilmesi amacıyla abonelik sözleşmesinin gereği gibi ifası ve İSPARK’ın meşru menfaatleri doğrultusunda işlemektedir.

Kullanıcı bilgileri, ayrıca kendilerine bilgilendirme yapılabilmesi ve müşteri ilişkilerinin yönetimi amacıyla kullanıcıların açık rızaları alınmak suretiyle kullanılabilmektedir.

İSPARK, İSBIKE "Akıllı Bisiklet Paylaşım Sistemi" uygulaması kapsamında temin ettiği kişisel verileri ihtiva edebilen belgeleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne raporlama, çözüm üretme ve hizmet geliştirme amacıyla aktarabilmektedir. Bunun gibi çözüm üretme ve hizmet geliştirme amacıyla ilgili kişisel verileri ihtiva eden birtakım belgeler, İSPARK alt yüklenicilerine tarafından görülebilmektedir. İSBIKE "Akıllı Bisiklet Paylaşım Sistemi" uygulaması kapsamında İSPARK’ın bu kişilere yaptığı aktarımlar abonelik sözleşmesinin gereği gibi ifası için gereklidir.

İSBIKE "Akıllı Bisiklet Paylaşım Sistemi” kullanıcıları, mesai saatleri içerisinde veri sorumlusu sıfatını haiz İSPARK'a usule uygun yazılı başvuruda bulunarak;

talep edebilirler.